Department of Fisheries and Aquatic Resources

கடற்றொழில் மற்றும் நீரியல் வளங்கள் திணைக்களம்

Department of Fisheries and Aquatic Resources

+94 11 2 449 170

படகு கட்டும் யார்டுகள்
மீன்பிடி உபகரண விநியோகத்தர்கள்
இரை விநியோகத்தர்கள்
மீன் ஏற்றுமதியாளர் மற்றும் இறக்குமதியாளர்
மீன் பதப்படுத்தும் நிறுவனம்
நிகழ்நிலை படகு புறப்படுகை அமைப்பு
நிகழ்நிலை கொடுப்பனவுகளை மேற்கொள்ளும் அமைப்பு
ஆழ்கடல் உரிமங்களை மதிப்பிடும் அமைப்பு

எம்மை அடைவதற்கு

புதிய செயலக கட்டிடம்,
மாளிகாவத்தை,
கொழும்பு – 10,
இலங்கை.

info@fisheriesdept.gov.lk