Department of Fisheries & Aquatic Resources

பணிப்பாளர் நாயகத்தின் செய்தி

நிலையான வளர்ச்சியின் இலக்குகளை அடைவதற்கான சமுத்திரங்களின் பங்களிப்பு இன்றியமமையாததாகையால், பொருளாதார மற்றும் நிலையான வளர்ச்சியில் பெருங்கடல்கள் முக்கிய மையப் புள்ளியாக மாறியுள்ளன. பெருங்கடல்கள் இன்னும் முழுமையாக ஆராயப்படாத முக்கிய இயற்கை வளமாக இருப்பதாலும், தேசிய மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் மீன்பிடித் தொழில் முக்கியப் பங்காற்றி வருவதாலும், கடற்றொழில் மற்றும் நீரியல் வளத் திணைக்களம் இலங்கைக் கடலில் எதிர்கால பொருளாதார வளர்ச்சியை சிறப்பாகச் சீரமைக்க முயற்சிகளை எடுத்துள்ளது. கடல் ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்கும் போது மற்றும் தேசிய நீலப் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான வழிகளைத் தேடும் போது (பொருளாதார வளர்ச்சியை சமரசம் செய்யாமல், கடல்களில் சிக்கலான மற்றும் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட சவால்களை எதிர்கொள்ள ஒரு தனித்துவமான வாய்ப்பை வழங்குகிறது).

மீன்கள் இலங்கையில் புரதத்தின் முக்கிய ஆதாரமாக இருப்பதாலும், போதுமான மற்றும் நிலையான மீன் விநியோகத்தின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காகவும், திணைக்களம் நிலையான மீன்பிடி முறைகளை அறிமுகப்படுத்தி ஊக்குவித்துள்ளது. சர்வதேச மரபுகள், சட்டங்கள் மற்றும் விதிகளுக்கு இணங்க, பிராந்திய நீர்வாழ் வளங்களில் நீண்டகால விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் கடல் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளை சீர்குலைக்கும் சட்டவிரோத மற்றும் ஆரோக்கியமற்ற மீன்பிடி நடைமுறைகளைத் தடுக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கிறது.

மேலும், திணைக்களம் மீனவ சமூகத்தின் சமூக-பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்தும் நோக்கத்துடன் செயற்பாடுகள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி, அவர்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் மேம்படுத்துவதற்கும் முன்முயற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ளது.

மேலும், தரமான மீன் மற்றும் கடல் உணவு ஏற்றுமதியாளராக இலங்கை தயாரிப்பு மேம்பாடு, பதப்படுத்துதல் மற்றும் பொதியிடல் ஆகியவற்றில் சமீபத்திய தொழில்நுட்பங்களை ஏற்றுக்கொண்டது, இலங்கை மீன் மற்றும் கடல் உணவு பொருட்கள் சர்வதேச சந்தைகளை சிறந்த தரம், சுவை மற்றும் அமைப்புடன் சென்றடைவதை உறுதி செய்கிறது. எவ்வாறாயினும், மீன்பிடி மற்றும் நீரியல் வளத் தொழில்களின் பிற அம்சங்களில் புதிய மற்றும் வளர்ந்து வரும் தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பங்களைப் பின்பற்றுவது தேசிய நீலப் பொருளாதாரத்தை மற்றொரு நிலைக்கு மேம்படுத்துவதற்கும் வழிவகுக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன்.

எஸ்.ஜெ.கஹவத்த
பணிப்பாளர் நாயகம்

கடற்றொழில் மற்றும் நீரியல் வளங்கள் திணைக்களம்